Bedz
Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Kontrola pristupa

EVR – sistem za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena.
Na objektima gde je neophodna kontrola pristupa ovaj vid sistema biće neophodan.
Podržan je originalnim softverom koji omogućuje jednostavnu upotrebu i dalje korigovanje i prilagođavanje svim organizacionim celinama.
U preduzećima sa zahtevanom Evidencijom radnog vremena imali smo zapažene rezultate (Fabrika pumpi-Jastrebac u Nišu i dr.), a kontrolisan pristup ima svoj nezamenljiv značaj kod objekta sa specifično organizovanim unutrašnjosnjim prostorom ( obrazovne ustanove, poslovni prostori i sl. ).
Mogućnost povezivanja sa internet mrežom, tako da u svakom trenutku i na svakom mestu imate uvid u Evidenciju radnog vremena Vaših upošljenih, kao i osoba koje koriste Vaše prostorije.