Bedz
Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Pratnja vrednosti

Zbog specifičnosti zahteva i potreba u domenu obezbeđenja pratnje novca i vrednosti, Perfect Company ima posebno organizovan sektor u sklopu kompanije koji je zadužen za pružanje ove vrste usluga.
U skladu sa tim radnici obezbeđenja koji se bave ovom vrstom delatnosti prolaze kroz poseban sistem obuke, a selekcija ove vrste izvršioca bazira se na njihovoj psiho-fizičkoj izdržljivosti, profesionalnoj obuci i stečenom iskustvu.
Ovaj sektor u okviru Perfect-a raspolaže sa vrhunskom tehničkom opremom, oružjem u skladu sa potrebama ove vrste delatnosti i centrom za praćenje koji je u svakom trenutku u kontaktu sa izvršiocima na terenu, a naša vozila poseduju sisteme mehaničke i elektronske zaštite.
Sva vozila za transport novca i vrednosti imaju instaliranu GPS vezu, kao i poseban sistem veze sa centralom Perfecta, te je zahvaljujući tome moguće pratiti kretanje vozila 24 h non-stop.