Bedz
Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Reference

Svojim klijentima već duže od decenije pružamo usluge na celokupnoj teritoriji Republike Srbije.
Stekli smo poverenje velikog broja firmi i kompanija sa domaćim i inostranim kapitalom, a osnovna delatnosti naših dosadašnjih korisnika usluga je raznolika, te je stečeno iskustvo Perfecta veliko.

Pod obezbeđenjem Perfecta su:
     • PREDUZEĆA OD DRUŠTVENOG ZNAČAJA
     • ZDRAVSTVENE INSTITUCIJE
     • VISOKOŠKOLSKE USTANOVE
     • ŠKOLSKE USTANOVE
     • INDUSTRIJSKI KOMPLEKSI
     • POSLOVNO-TRGOVINSKI CENTRI
     • REZIDENCIJE STRANIH PREDSTAVNIKA
     • HOTELSKI KOMPLEKSI

Ovakvo iskustvo je od posebnog značaja za dalje prilagođavanje režima rada Perfecta na svakom pojedinom objektu, zavisno od bezbedonosne procene, karakteristika objekta i posebnih zahteva korisnika usluga.